Mamy opiekuna SAVVY ED

Udało się! Mamy opiekuna metody SAVVY ED! Z radością informujemy, że pani Magdalena Borek przeszła pozytywnie szkolenie i proces weryfikacji i uzyskała uprawnienia OPIEKUNA METODY SAVVY ED!

Obowiązek posiadania OPIEKUNA METODY jest jednym z wymagań nałożonych na nas przez firmę Edu Bears właściciela metody SAVVY ED.
Jest to osoba, do której obowiązków należy przede wszystkim dbałość o zapewnienie naszym kursantom możliwie najwyższej jakości zajęć poprzez:

 • ️sprawowanie opieki metodycznej nad zespołem lektorów
 • ️szkolenie nowych lektorów
 • ️prowadzenie hospitacji i omawianie zajęć
 • ️czuwanie nad realizacją materiału w szkole
 • wsparcie w kontakcie lektorów z rodzicami
 • ️utrzymywanie kontaktu z z zespołem EDU BEARS

Proces weryfikacji był bardzo trudny i trwał wiele miesięcy wypełnionych ciężką pracą – szkoleniami, spotkaniami, nagrywaniem i omawianiem z zespołem metodyków EDU BEARS własnych lekcji oraz lekcji innych lektorów.

Dlatego z tym większą radością informujemy, że pani Magdalena Borek znakomicie sprostała nałożonym na nią wymaganiom i pomyślnie wywiązała się z tego trudnego zadania.

Serdecznie gratulujemy i przesyłamy życzenia dalszych sukcesów!

Przypomnijmy, że SAVVY ED jest niezwykle ambitną metodą nauczania języka angielskiego przeznaczoną głównie dla absolwentów naszych kursów TEDDY EDDIE, oraz w wyjątkowych przypadkach dzieci, które ukończyły inne, podobnie wymagające kursy bądź wychowały się w krajach anglojęzycznych.

JAKI JEST SAVVY ED?

SAVVY ED jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-10 lat) opanowują ogrom materiału. Równocześnie SAVVY ED jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach

ZAŁOŻENIA METODYKI

SAVVY ED ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:

EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ czyli „stopniowe narastanie”  w zadaniach, powtórkach i  w ułożeniu materiału językowego 
KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica i nauczyciela
SYSTEMY MOTYWACYJNE zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie
System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów!

Bardzo ważnym elementem w metodzie jest stały KONTAKT Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

 • ustne informacje na temat przerabianego materiału oraz zadania domowego po każdych zajęciach
 • informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału zamieszczane w zeszycie kontaktu (tzw. Parent’s Book)
 • regularne informacje na temat przerobionego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane w dzienniku elektronicznym lub w raportach mailowych
 • lekcje otwarte raz w semestrze

PAKIET EDUKACYJNY SAVVY ED w którego skład wchodzi:

 • Savvy Book czyli podręcznik ucznia
 • Snowball Book czyli książka ćwiczeń
 • Parents’ Book czyli książka rodzica
 • Dostęp do audio z nagraniami historyjek, słuchowisk, rymowanek, piosenek oraz ćwiczeń
 • Savvy Quest dostęp do edukacyjnej aplikacji, która jest uzupełnieniem kursu, w przyjemny i nowoczesny sposób uczy słownictwa, wymowy i gramatyki, utrwala poznany na lekcjach materiał
 • Teczka z logiem Savvy Ed
 • Certyfikat
 • Medal Savvy Eda to upominek dla ucznia po zakończeniu każdego poziomu

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

Podobne wpisy