Z ogromną radością informujemy, że przystąpiliśmy do Programu Partnerskiego ROYAL PARTNER i uzyskaliśmy tym samym status CENTRUM PRZYGOTOWAWCZEGO EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH oraz zostaliśmy partnerem Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English PL277.

Egzaminy Cambridge English Qualifications należą do najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych certyfikatów językowych. Są one znakomitym systemem kwalifikacji językowych, na który składają się nie tylko zestawy testów na różnych poziomach, ale przede wszystkim dokładnie określona ścieżka zdobywania umiejętności posługiwania się językiem obcym, od całkowicie początkującego po najwyższy stopień zaawansowania. Jedną z cech charakterystycznych Egzaminów Cambridge są bardzo precyzyjnie określone wymagania dla poszczególnych poziomów, co sprawia, że przygotowanie do nich to jednocześnie praktyczna nauka języka angielskiego.

Jakie korzyści przynosi to dla naszych kursantów?

Po pierwsze pozwala to nam na dalsze polepszanie jakości oferowanych przez nas kursów poprzez wzbogacanie ich o elementy i treści egzaminacyjne.

Do naszego programu nauczania na trwałe wpisaliśmy w większości grup zajęcia konwersacyjne zorientowane na jeszcze lepsze rozwijanie umiejętności mówienia oraz przygotowanie do ustnej części egzaminów Cambridge, które prowadzą nasi Native Speakerzy.

Pozwala to nam także na jeszcze lepsze monitorowanie postępów naszych kursantów poprzez oferowanie im PRÓBNYCH EGZAMINÓW CAMBRIDGE.

Przede wszystkim jednak możemy zaoferować naszym kursantom MOŻLIWOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINÓW CAMBRIDGE w naszej siedzibie, bez konieczności wyjazdów do większych miast, w których tradycyjnie znajdują się Centra Egzaminacyjne. W naszej placówce można podejść do egzaminów:

  • PRE A1 STARTERS/ A1 MOVERS/ A2 FLYERS
  • A2 Key
  • A2 Key for Schools
  • B1 Preliminary
  • B1 Preliminary for School
  • B2 First
  • B2 First for Schools
  • C1 Advanced
  • C2 Proficiency

Zapraszamy!