Nauka odbywa się w grupach liczących od 4 do 8 osób, które są tworzone według ścisłych kryteriów, uwzględniających wiek uczestników i ich poziom zaawansowania w posługiwaniu się językiem angielskim określony na podstawie testu kwalifikacyjnego. W grupach dzieci w wieku 2-7 lat uczących się przy użyciu metody Teddy Eddie może być od 4 do 10 osób. Kwalifikacja do grup następuje głównie na podstawie wieku uczestników ale bierzemy również pod uwagę poziom zaawansowania uczniów.

Zajęcia odbywają się w kilku wariantach. Oto niektóre z nich:

Podstawowym wariantem jest kurs składający się z dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Koszt takiego rozwiązania to stała opłata miesięczna 180 zł.

Innym wariantem jest intensywny kurs językowy, np. kurs powtórzeniowy dla ósmoklasistów lub maturzystów, w wymiarze czterech godzin w tygodniu. Opłata miesięczna wynosi wówczas 340 złotych.

Proponujemy także lekcje indywidualne i w mniejszych grupach niż wyżej wymienione, szczegóły i cena zajęć ustalane są wówczas indywidualnie dla każdej grupy uczestników zajęć.

Zapraszamy na zajęcia języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Oferujemy naukę w miłej i sprzyjającej rozwojowi atmosferze z wykorzystaniem gier i zabaw językowych. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
Dzieci w wieku 2-7 lat zapraszamy na zajęcia oparte na niezwykle efektywnej i lubianej metodzie TEDDY EDDIE
Na lekcjach ze starszymi dziećmi korzystamy z programu nauczania opracowanego przez wydawnictwo PEARSON zgodnie z podstawą programową MEN dla szkół podstawowych.
Prowadzimy zajęcia przygotowujące do egzaminów dla dzieci PEARSON TEST OF ENGLISH Young Learners i English Benchmark Young Learners oraz CAMBRIDGE ENGLISH Pre A1 Starters, A1 Movers oraz A2 Flyers,
Zapraszamy na zajęcia z Native Speakers

Zapraszamy na zajęcia indywidualne i grupowe dla młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zaawansowania i wieku ucznia. Realizujemy materiał zgodny z podstawą programową MEN dla szkoły podstawowej i szkół średnich. Korzystamy z materiałów, wieloletniego doświadczenia i wsparcia wydawnictwa PEARSON. Uczymy sprawnej komunikacji w języku angielskim ale także przygotowujemy do Egzaminu Ósmoklasisty i Matury z Języka Angielskiego oraz egzaminów PEARSON TEST OF ENGLISH Young Learners, General i Academic oraz CAMBRIDGE ENGLISH A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency i IELTS,
Zapraszamy także na zajęcia konwersacyjne z Native Speakers.

Zapraszamy na indywidualne i grupowe lekcje języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania z naciskiem na umiejętności komunikacyjne, głównie umiejętność mówienia.
Prowadzimy kursy Business English dla firm.
Tych z Państwa, którzy chcą szybko i efektywnie nauczyć się komunikować w języku angielskim zapraszamy na zajęcia prowadzone przy użyciu bezpośredniej metody DIRECT.
Dla tych zaś, którzy chcieliby dodatkowo zdać egzamin i uzyskać certyfikat znajomości języka angielskiego przygotowaliśmy oparte na materiałach PEARSON zajęcia przygotowujące do egzaminów PEARSON TEST OF ENGLISH General i Academic oraz CAMBRIDGE ENGLISH A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency i IELTS.
Zapraszamy także na zajęcia konwersacyjne z Native Speakers.


La old school de espanol

Zapraszamy na indywidualne i grupowe lekcje języka hiszpańskiego. Prowadzimy je najczęściej przy użyciu metody bezpośredniej DIRECT a ich celem jest przede wszystkim nauka skutecznej komunikacji, głównie mówienia.
Zapraszamy także na lekcje języka hiszpańskiego przy użyciu metod tradycyjnych i w oparciu o materiały, które kładą większy nacisk na rozwój językowy w innych obszarach i służą innym niż tylko komunikacja celom – np. przygotowaniu się do egzaminów językowych lub opanowaniu języka branżowego i biznesowego.


Old School of English EXAMS

Posiadamy status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego PEARSON TEST OF ENGLISH. organizujemy egzaminy dla dzieci PTE Young Learners i English Benchmark Young Learners, oraz egzaminy dla młodzieży i dorosłych PTE General i Academic, które są honorowane na całym świecie i stanowią potwierdzenie znajomości języka angielskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i zakładów pracy.
Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminów Pearson Test of English oraz do Egzaminu Ósmoklasisty i Matury z Języka Angielskiego jak również egzaminów CAMBRIDGE ENGLISH Pre A1 Starters, A1 Movers oraz A2 Flyers, CAMBRIDGE ENGLISH A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency i IELTS.

Old school of english HOLIDAYS

Podczas ferii i wakacji organizujemy półkolonie dla dzieci oraz obozy językowe i wycieczki w Polsce i za granicą. Zapraszamy do skorzystania z organizowanych przez naszą szkołę we współpracy z BT VOYAGE z Piły wyjazdów do Wielkiej Brytanii.

Oprócz kursów językowych prowadzimy wiele dodatkowych działań mających na celu stworzenie naszym studentom jak najlepszych warunków do nauki języka angielskiego. Spotykamy się regularnie na dodatkowych zajęciach poświęconych praktycznemu wykorzystaniu nabytej wiedzy i poznaniu kultury krajów anglojęzycznych. Zachęcamy do lektury książek, które można u nas nieodpłatnie wypożyczyć.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem i nasza szkoła zdobędzie na stałe Państwa sympatię. Pragniemy, aby nasze zajęcia stały się ciekawym i efektywnym sposobem na spędzenie wolnego czasu z językiem angielskim.