Nauka odbywa się indywidualnie, w parach lub w grupach liczących od 5 do 8 osób, które są tworzone według ścisłych kryteriów, uwzględniających wiek uczestników i poziom ich zaawansowania w posługiwaniu się językiem angielskim określony na podstawie testu kwalifikacyjnego. W przypadku grup dzieci w wieku 4-7 lat uczących się przy użyciu metody Teddy Eddie oraz grup dzieci w wieku 7-10 lat korzystających z zajęć prowadzonych metodą Savvy Ed liczebność grup wynosi od 5 do 10 osób. Kwalifikacja do grup następuje wówczas przede wszystkim na podstawie wieku oraz przy uwzględnieniu poziomu zaawansowania uczniów.

Zajęcia odbywają się w kilku wariantach. Oto niektóre z nich:

Podstawowym wariantem jest kurs trwający 10 miesięcy i składający się z 70 godzin lekcyjnych – zajęcia odbywają się wówczas w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu, zwykle w formie dwóch spotkań tygodniowo, za każdym razem w wymiarze jednej godziny lekcyjnej, zgodnie z przygotowanym na początku roku szkolnego harmonogramem. W szczególnych przypadkach, na życzenie kursantów, dopuszczamy możliwość zorganizowania zajęć odbywających się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych.
Roczny koszt takiego rozwiązania wynosi 2600 zł, płatne w 10 równych ratach miesięcznych w wysokości 260 zł.

W niektórych przypadkach czas zajęć wydłużony zostaje do 60 minut. W przypadku zajęć dla dzieci w grupach Savvy Ed trwających 60 minut koszt miesięczny wynosi wówczas 300 złotych, natomiast w innych grupach, w których zajęcia trwają 60 minut rata miesięczna wynosi 340 złotych.

Innym wariantem jest intensywny kurs językowy, np. kurs powtórzeniowy dla ósmoklasistów lub maturzystów, w wymiarze czterech godzin w tygodniu. Opłata miesięczna wynosi wówczas 500 złotych.

Proponujemy także lekcje indywidualne w cenie 110 zł oraz zajęcia w grupach dwuosobowych w cenie 160 zł za godzinę lekcyjną (80 zł od jednej osoby).

Szczegóły i koszt zajęć w wariantach innych niż wyżej wymienione ustalane są indywidualnie dla każdej grupy uczestników.


Skuteczna nauka poprzez zabawę

Zajęcia języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (2-7 lat) oparte na niezwykle efektywnej, lubianej i niebanalnej metodzie TEDDY EDDIE, która wykorzystując gry i zabawy językowe, kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.


Wesołe poznawanie języka angielskiego

Absolwentom naszych kursów prowadzonych przy użyciu metody TEDDY EDDIE oraz innym dzieciom w wieku 7-10 lat, które w przedszkolu uczestniczyły w podobnie ambitnych kursach lub wracają do Polski po dłuższym pobycie i nauce w krajach anglojęzycznych proponujemy skorzystanie z NOWOŚCI W NASZEJ OFERCIE jaką jest nauka przy użyciu metody SAVVY ED.  Lekcje nią prowadzone z pewnością będą bardzo ważnym krokiem w stronę uzyskania znakomitej płynności językowej oraz umożliwią doskonałe poznanie języka angielskiego.

Dzieci w wieku 8-12 lat, które nie uczestniczyły w wieku przedszkolnym w zajęciach w naszej szkole zapraszamy na lekcje, na których korzystamy z programu nauczania opracowanego przez wydawnictwo PEARSON zgodnie z podstawą programową MEN dla szkół podstawowych. Umożliwia on uczniom ambitne poznawanie języka angielskiego oraz rozwój umiejętności komunikacyjnych w miłej i sprzyjającej rozwojowi atmosferze.

Prowadzimy zajęcia przygotowujące do egzaminów dla dzieci PEARSON ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE oraz CAMBRIDGE ENGLISH.


… bo wkuwanie to nie wszystko!

Wszystkie nasze dzieciaczki zapraszamy do bezpłatnego udziału w zajęciach KIDS CLUB, czyli weekendowych, odbywających się regularnie eventach poświęconych kulturze i historii krajów anglojęzycznych połączonych z zajęciami informatycznymi, naukowymi, plastycznymi i muzycznymi oraz grami i zabawami.
Zajęcia dla naszych uczniów są bezpłatne. Osoby spoza szkoły, które chcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o wcześniejsze zapisanie się na nie oraz wniesienie opłaty w wysokości 80 zł.


Solidny rozwój kompetencji językowych

Zajęcia dla młodzieży w wieku 13-19 lat prowadzone są w naszej szkole w grupach utworzonych ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zaawansowania i wieku ucznia w oparciu o program nauczania zgodny z podstawą programową MEN dla szkoły podstawowej i szkół średnich. Korzystamy z materiałów, wieloletniego doświadczenia i wsparcia wydawnictwa PEARSON.

Uczymy sprawnej komunikacji w języku angielskim, ale także przygotowujemy do Egzaminu Ósmoklasisty i Matury z Języka Angielskiego oraz egzaminów dla młodzieży PEARSON ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE oraz CAMBRIDGE ENGLISH.


… bo na naukę nigdy nie jest za późno!

Indywidualne i grupowe lekcje języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania z naciskiem na umiejętności komunikacyjne, głównie umiejętność mówienia.

DIRECT ENGLISH

Zajęcia prowadzone przy użyciu bezpośredniej, niezwykle efektywnej metody nauczania zapewniającej szybki rozwój umiejętności komunikacyjnych, głównie umiejętności mówienia, dla wszystkich, dla których celem jest przede wszystkim sprawne porozumiewanie się w języku angielskim

PRZYGOTOWANIE DO UZYSKANIA CERTYFIKATÓW JĘZYKOWYCH

Zapraszamy na lekcje oparte na materiałach wydawnictwa PEARSON i skierowane do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych i uzyskać certyfikat znajomości języka angielskiego PEARSON ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE lub CAMBRIDGE ENGLISH.

BUSINESS ENGLISH

Zapraszamy na profesjonalne kursy języka angielskiego dla firm oraz uczestników indywidualnych uczące skutecznej komunikacji w świecie biznesu.


Test BENCHMARK na zakończenie roku szkolnego

W celu umożliwienia naszym Kursantom monitorowania poczynionych przez nich postępów, na zakończenie roku szkolnego proponujemy większości grup BEZPŁATNY udział w przygotowanym przez wydawnictwo PEARSON teście BENCHMARK, który sprawnie i skutecznie sprawdza nabytą wiedzę i umiejętności językowe oraz oferuje cenne wskazówki i porady dotyczące dalszego rozwoju językowego.

Egzaminy i certyfikaty

Posiadamy status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego PEARSON ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE. Organizujemy egzaminy, które są honorowane na całym świecie i stanowią potwierdzenie znajomości języka angielskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i zakładów pracy.


… a może hiszpański?

Indywidualne i grupowe lekcje języka hiszpańskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzimy je najczęściej przy użyciu metody bezpośredniej DIRECT a ich celem jest przede wszystkim nauka skutecznej komunikacji, głównie mówienia. Zapraszamy także na lekcje języka hiszpańskiego przy użyciu metod tradycyjnych i w oparciu o materiały, które kładą większy nacisk na rozwój językowy i służą inny niż tylko komunikacja celom, np. przygotowaniu się do egzaminów językowych lub opanowaniu języka branżowego i biznesowego.


Oprócz kursów językowych prowadzimy wiele dodatkowych działań mających na celu stworzenie naszym studentom jak najlepszych warunków do nauki języka angielskiego. Spotykamy się regularnie na dodatkowych zajęciach poświęconych praktycznemu wykorzystaniu nabytej wiedzy i poznaniu kultury krajów anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych. Zachęcamy do lektury książek, które można u nas nieodpłatnie wypożyczyć. Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem i nasza szkoła zdobędzie na stałe Państwa sympatię. Pragniemy, aby nasze zajęcia stały się ciekawym i efektywnym sposobem na spędzenie wolnego czasu z językiem angielskim i hiszpańskim.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem i nasza szkoła zdobędzie na stałe Państwa sympatię. Pragniemy, aby nasze zajęcia stały się ciekawym i efektywnym sposobem na spędzenie wolnego czasu z językiem angielskim i hiszpańskim.