Zapraszamy do Old School of English na indywidualne i grupowe lekcje języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania

Zapraszamy do Old School of English na indywidualne i grupowe lekcje języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania

😎 zapewniamy naukę w miłej i sprzyjającej rozwojowi atmosferze

Lekcje prowadzone są z naciskiem na rozwój umiejętności komunikacyjnych, głównie MÓWIENIA

podział na grupy ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zaawansowania i wieku ucznia

dodatkowe lekcje konwersacji z NATIVE SPEAKERS na każdym poziomie zaawansowania

📢 Więcej informacji o ofercie 👇👇👇
https://oldschoolofenglish.com/oferta/

OLD SCHOOL OF ENGLISH KIDS

🐻 zajęcia dla dzieci w wieku 2-7 lat prowadzone przy użyciu metody
Teddy Eddie
📢 więcej informacji 👇👇👇
https://oldschoolofenglish.com/teddy-eddie/

lekcje dla dzieci w wieku szkolnym oparte na zgodnych z podstawą programową dla szkół podstawowych materiałach wydawnictwa Pearson Polska
📢 więcej informacji 👇👇👇
https://oldschoolofenglish.com/pearson/

OLD SCHOOL OF ENGLISH TEENS

zajęcia zapewniające wszechstronny rozwój językowy oparte na materiałach PEARSON zgodnych z podstawą programową dla szkół podstawowych średnich i przygotowujące do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY i MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
📢 więcej informacji 👇👇👇
https://oldschoolofenglish.com/pearson/

OLD SCHOOL OF ENGLISH ADULTS

zajęcia języka angielskiego prowadzone przy użyciu metody bezpośredniej DIRECT
📢 więcej informacji 👇👇👇
https://oldschoolofenglish.com/direct/

kursy Business English dla firm

OLD SCHOOL OF ENGLISH EXAMS
Po zakończonym kursie zapraszamy do naszego Centrum Egzaminacyjnego
PEARSON TEST OF ENGLISH
gdzie istnieje możliwość zdania egzaminu i uzyskania
CERTYFIKATÓW JĘZYKOWYCH
na każdym poziomie zaawansowania
📢 więcej informacji 👇👇👇
https://oldschoolofenglish.com/centrum-egzaminacyjne/

Podobne wpisy