Zapisy TEENS

Zapraszamy na zajęcia dla młodzieży w wieku 13-19 lat prowadzone w grupach utworzonych ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zaawansowania i wieku ucznia oraz w oparciu o program nauczania zgodny z podstawą programową MEN dla szkoły podstawowej i szkół średnich. Na lekcjach korzystamy z materiałów, wieloletniego doświadczenia i wsparcia wydawnictwa PEARSON. Uczymy sprawnej komunikacji w języku angielskim, ale także przygotowujemy do Egzaminu Ósmoklasisty i Matury z Języka Angielskiego oraz egzaminów zewnętrznych.
Do zobaczenia na zajęciach!

Podobne wpisy