ZAJĘCIA W OLD SCHOOL

😎🌦🗓 Wakacje zbliżają się do końca więc czas na…🇬🇧🇪🇦 ZAJĘCIA W OLD SCHOOL 📣

🤗 Zapraszamy Was bardzo serdecznie❗

🏆 Jesteśmy szkołą językową działającą z pasją i zaangażowaniem od 2015 roku. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego i hiszpańskiego najnowocześniejszymi metodami.

👩‍🏫👨‍🏫 Nasz zespół tworzą polscy nauczyciele posiadający akademickie przygotowanie do nauczania języków obcych oraz Native Speakers – rodowici użytkownicy języka angielskiego i hiszpańskiego legitymujący się odpowiednimi certyfikatami potwierdzającymi ich metodyczne przygotowanie do roli lektorów języka obcego.

👨‍👩‍👦‍👦 Największą wartością naszej szkoły jest kilkuset kursantów, z którymi w ciągu ostatnich lat mieliśmy przyjemność współpracować. Osoby te zaufały nam i dzięki stosowanym przez nas metodom przełamały barierę stresu i zaczęły komunikować się w obcym dla nich dotąd języku oraz mogą się pochwalić świetnymi wynikami egzaminów,

do których ich przygotowaliśmy.

💯 Nasze kursy to przede wszystkim ciekawa przygoda połączona z nauką❗

OTO NASZA OFERTA 👇👇👇

✅ Nauka odbywa się indywidualnie, w parach lub w grupach liczących od 5 do 8 osób, które są tworzone według ścisłych kryteriów, uwzględniających wiek uczestników i poziom ich zaawansowania w posługiwaniu się językiem angielskim określony na podstawie testu kwalifikacyjnego. W przypadku grup dzieci w wieku 2-7 lat uczących się przy użyciu metody Teddy Eddie liczebność grup wynosi od 5 do 10 osób. Kwalifikacja do grup następuje wówczas przede wszystkim na podstawie wieku oraz przy uwzględnieniu poziomu zaawansowania uczniów.

✅ Zajęcia odbywają się w kilku wariantach. Oto niektóre z nich 👇

✅ Podstawowym wariantem jest kurs trwający 10 miesięcy i składający się z 70 godzin lekcyjnych – zajęcia odbywają się wówczas w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu, zwykle w formie dwóch spotkań tygodniowo, za każdym razem w wymiarze jednej godziny lekcyjnej, zgodnie z przygotowanym na początku roku szkolnego harmonogramem. W szczególnych przypadkach, na życzenie kursantów, dopuszczamy możliwość zorganizowania zajęć odbywających się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Roczny koszt takiego rozwiązania wynosi 2300 zł, płatne w 10 równych ratach miesięcznych w wysokości 230 zł.

✅ Innym wariantem jest intensywny kurs językowy, np. kurs powtórzeniowy dla ósmoklasistów lub maturzystów, w wymiarze czterech godzin w tygodniu. Opłata miesięczna wynosi wówczas 450 złotych.

✅ Proponujemy także lekcje indywidualne w cenie 100 zł oraz zajęcia w grupach dwuosobowych w cenie 140 zł za godzinę lekcyjną (70 zł od jednej osoby).

⚠️ Szczegóły i koszt zajęć w wariantach innych niż wyżej wymienione ustalane są indywidualnie dla każdej grupy uczestników❗

👼OLD SCHOOL KIDS czyli…

skuteczna nauka poprzez zabawę

Zajęcia języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (2-7 lat) oparte na niezwykle efektywnej, lubianej i niebanalnej metodzie TEDDY EDDIE, która wykorzystując gry i zabawy językowe, kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.

🧒 OLD SCHOOL JUNIOR czyli…

wesołe poznawanie języka angielskiego

Na lekcjach ze starszymi dziećmi (8-12 lat) korzystamy z programu nauczania opracowanego przez wydawnictwo PEARSON zgodnie z podstawą programową MEN dla szkół podstawowych. Umożliwia on uczniom ambitne poznawanie języka angielskiego oraz rozwój umiejętności komunikacyjnych w miłej i sprzyjającej rozwojowi atmosferze.

Prowadzimy zajęcia przygotowujące do egzaminów dla dzieci PEARSON ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE oraz CAMBRIDGE ENGLISH

🥳 OLD SCHOOL KIDS CLUB czyli…

wkuwanie to nie wszystko

Wszystkie nasze dzieciaczki zapraszamy do bezpłatnego udziału w zajęciach KIDS CLUB, czyli weekendowych, odbywających się raz w miesiącu eventach poświęconych kulturze i historii krajów anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych połączonych z zajęciami informatycznymi, naukowymi, plastycznymi, muzycznymi oraz grom i zabawom.

Zajęcia dla naszych uczniów są bezpłatne. Osoby spoza szkoły, które chcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o wcześniejsze zapisanie się na nie oraz wniesienie opłaty w wysokości 70 zł.

👱‍♂️ OLD SCHOOL TEENS czyli…

solidny rozwój kompetencji językowych

Zajęcia dla młodzieży w wieku 13-19 lat prowadzone w grupach utworzonych ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zaawansowania i wieku ucznia w oparciu o program nauczania zgodny z podstawą programową MEN dla szkoły podstawowej i szkół średnich. Korzystamy z materiałów, wieloletniego doświadczenia i wsparcia wydawnictwa PEARSON. Uczymy sprawnej komunikacji w języku angielskim ale także przygotowujemy do Egzaminu Ósmoklasisty i Matury z Języka Angielskiego oraz egzaminów dla młodzieży PEARSON ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE oraz CAMBRIDGE ENGLISH

👨 OLD SCHOOL ADULTS bo…

na naukę nigdy nie jest za późno

Indywidualne i grupowe lekcje języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania z naciskiem na umiejętności komunikacyjne, głównie umiejętność mówienia, prowadzone przy użyciu bezpośredniej, niezwykle efektywnej metody nauczania DIRECT zapewniającej szybki rozwój umiejętności komunikacyjnych, lub metod tradycyjnych, oparte na materiałach wydawnictwa PEARSON, przeznaczone także dla tych, dla którzy chcieliby uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych i uzyskać certyfikat znajomości języka angielskiego

💃 la OLD SCHOOL de ESPAÑOL czyli…

a może hiszpański?

Indywidualne i grupowe lekcje języka hiszpańskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzimy je najczęściej przy użyciu metody bezpośredniej DIRECT a ich celem jest przede wszystkim nauka skutecznej komunikacji, głównie mówienia. Zapraszamy także na lekcje języka hiszpańskiego przy użyciu metod tradycyjnych i w oparciu o materiały, które kładą większy nacisk na rozwój językowy i służą inny niż tylko komunikacja celom , np. przygotowaniu się do egzaminów językowych lub opanowaniu języka branżowego i biznesowego.

🎓 OLD SCHOOL EXAMS czyli…

egzaminy, egzaminy…

Posiadamy status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego PEARSON ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE. Organizujemy egzaminy, które są honorowane na całym świecie i stanowią potwierdzenie znajomości języka angielskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i zakładów pracy

📢📢📢 Oprócz kursów językowych prowadzimy wiele dodatkowych działań mających na celu stworzenie naszym studentom jak najlepszych warunków do nauki języka angielskiego. Spotykamy się regularnie na dodatkowych zajęciach poświęconych praktycznemu wykorzystaniu nabytej wiedzy i poznaniu kultury krajów anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych. Zachęcamy do lektury książek, które można u nas nieodpłatnie wypożyczyć.

🥰 Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Waszym przychylnym przyjęciem i nasza szkoła zdobędzie na stałe Waszą sympatię.

🇬🇧🇪🇦 Pragniemy, aby nasze zajęcia stały się ciekawym i efektywnym sposobem na spędzenie wolnego czasu z językiem angielskim i hiszpańskim❗

Podobne wpisy