W odpowiedzi na liczne pytania, informujemy, że zajęcia w Old School od English odbywają się według planu


W odpowiedzi na liczne pytania, informujemy, że zajęcia w Old School od English odbywają się według planu. Korzystając z okazji, przesyłamy wyrazy sympatii i poparcia walczącym o godne życie nauczycielom szkół państwowych. Trzymajcie się! Jesteśmy z Wami!

Podobne wpisy