Centrum egzaminacyjne w Old School of English

Z radością informujemy, że
zdaliśmy wszystkie wymagane egzaminy
pozytywnie przeszliśmy weryfikację
i uzyskaliśmy status
CENTRUM EGZAMINACYJNEGO ?
PEARSON TEST OF ENGLISH Young Learners i
PEARSON TEST OF ENGLISH General

Oba egzaminy organizowane są przez wydawnictwo PEARSON a ich wyniki są uznawane na całym świecie przez różnego rodzaju instytucje edukacyjne, w tym szkoły i uniwersytety, oraz przez liczne firmy i instytucje rządowe jako wystarczające potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomach od A1 do C2 

Cieszymy sie, że już wkrótce uzyskanie certyfikatów PEARSON TEST OF ENGLISH będzie możliwe w naszej szkole, bez potrzeby wyjazdów do większych miast ???

Zapraszamy❗

Dlaczego warto zdać egzamin PTE General?

PTE General (Pearson Test of English General) to międzynarodowy egzamin z języka angielskiego przeznaczony dla studentów i osób dorosłych. Rekomendowany jest już od 13 roku życia.

Egzamin PTE General:

 • ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu
 • skupia się na żywym języku, spotykanym w codziennym życiu i środowisku edukacyjnym
 • uznawany jest przez pracodawców, uczelnie oraz instytucje rządowe i edukacyjne na całym świecie
 • pozwala zaprezentować umiejętności językowe podczas wykonywania czynności znanych z życia codziennego, takich jak pisanie wiadomości, czytanie artykułów czy prowadzenie rozmowy.

 

Dlaczego warto zdać egzamin PTE Young Learners?

PTE Young Learners (Pearson Test of English Young Learners) to międzynarodowy egzamin z języka angielskiego przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

Egzamin PTE Young Learners:

 • testuje umiejętność mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu
 • skupia się na ocenie komunikacji, a nie odtwarzaniu struktur językowych z pamięci
 • ocenia przez zabawę – cześć ustna w formie gry nie powoduje stresu
 • pozwala dzieciom wykazać się samodzielnością językową
 • jest doskonałym sposobem na motywację, wzmocnienie pewności siebie
 • przełamuje obawę przed testami i wyznacza kolejne cele nauki
 • oswaja dzieci z testowaniem.

Dziecko zaznajomione z PTE Young Learners bez obaw podejdzie do pierwszego szkolnego egzaminu oraz do kolejnych, które będę na niego czekać w dorosłym życiu.

PTE General

Co sprawdza egzamin PTE General?

PTE General:

 • testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 • koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywaniu testów
 • autentyczny materiał i zadania będące naturalną kontynuacją pracy na lekcji pozwalają zdającym zaprezentować swoje najlepsze umiejętności
 • format oparty na scenariuszach umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i daje szansę zaprezentowania swoich mocnych stron

Zarówno część pisemna, jak i ustna są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów w Wielkiej Brytanii, a egzamin jest akredytowany przez niezależną organizację Ofqual.

Test powstał we współpracy z Edexcel Limited, największym brytyjskim organem przyznającym kwalifikacje akademickie i zawodowe, który jest oficjalnym podmiotem wystawiającym certyfikat PTE General.


Zobacz więcej

PTE Young Learners

Co sprawdza egzamin PTE Young Learners?

PTE Young Learners:

 • testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 • w przyjazny i niestresujący sposób sprawdza umiejętności użycia struktur i funkcji języka angielskiego w naturalnym dla dzieci środowisku,
 • testuje umiejętność mówienia z naciskiem na interakcję w sytuacjach życia codziennego.


Zobacz więcej